Måned: april 2015

Forskningsdata på BI – Hvilke behov har forskerne?

Forskernes behov i sitt arbeid med forskningsdata er tema for min masteroppgave.  I løpet av de siste 3 årene som jeg har arbeidet i bibliotek, så er det blitt stor fokus på hva som skal være bibliotekets oppgaver fremover. Internasjonalt har forskningsdata blitt omfavnet av biblioteksektoren for sin relevans for lagring av digitale ressurser og behovet for støttetjenester som råd og veiledning til forskerne. I Norge har temaet vært beskjedent omtalt.

For forskerne har det internasjonalt og nasjonalt blitt stilt flere krav til lagring og deling av forskningsdata i forbindelse med publisering av vitenskapelige arbeider og søknader om forskningsmidler, for eksempel fra Forskningsrådet og EU. Dette innebærer en utfordring for forskningsinstitusjonene ved at de skal bistå med tilrettelegging for en god forskningsinfrastruktur og vurdere opprettelse av retningslinjer for egen forskningsinstitusjon i arbeidet med forskningsdata.

Forståelse for forskernes behov ved egen forskningsinstitusjon er et viktig utgangspunkt for arbeid med lagring og bevaring av forskningsdata.

Formålet med studien er å kartlegge forskningsdata som finnes ved Handelshøyskolen BI. Målet er å finne ut hvilke dataformater og -typer som finnes, hvordan data lagres, deles og gjenbrukes. Dette vil være med på å identifisere risikomomenter slik som misbruk, tap eller manglende gjenfinning av data. Det vil gi en økt forståelse av forskeres arbeidsflyt og holdninger til data og deling. Studien vil være med på å identifisere forslag til hvordan man kan forbedre eksisterende praksis i organisasjonen, og aktuelle samarbeidspartnere utenfor organisasjonen.

Er du nysgjerrig på resultatene, så vil de første funnene presenteres på Universitets- og høyskolebibliotekkonferansen i juni. Deretter vil resultatene bli publisert som masteroppgave ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag.

– Therese

Reklamer

Siste nytt – Bibsyskonferansen

Det er gått en stund siden siste innlegg på bloggen. Det har vært en travel tid, men her kommer en liten oppdatering. I midten av mars var jeg på Bibsys-konferansen. Digitalt akademia var det overordnede temaet. Jeg var positivt overrasket over hvor mange av presentasjonene som nevnte forskningsdata som en mulig oppgave for bibliotekene fremover. På konferansen holdt jeg et av innleggene på parallellseksjonen om Forskningsdata nasjonalt og lokalt. Dette har jeg fortalt om tidligere i posten NB-prosjektet på BI. Prosjektet har som mål å skrive en rapport som beskriver hvilket tilbud og funksjonalitet som finnes for avlevering, lagring og deling av forskningsdata.

Presentasjonen med lydopptak kan finnes her:

Skagen, Therese (11.03.2015) Forskningsdata i Norge – Hva tilbyr de største aktørene? Presentasjon fra BIBSYS-konferansen, 10-11.03.15: http://www.bibsyskonferansen.no/opptak-fra-konferansen/

Først er presentasjonen til Ellen Hermanrud og Frode Bakken, som fortalte om sin dSpace installasjon for forskningsdata ved Høyskolen i Telemark. Min presentasjon finner dere halvveis etter ca. 25 min. Det var kjekt å se mange i salen, og få flere aktuelle spørsmål i etterkant.

NB-prosjektet på BI er i en avslutningsfase nå. Rapporten tar for seg i større detalj hvilke krav til funksjonalitet til forskningsdataarkiv møter, og gir et øyeblikksbilde av to av Norges forskningsdataarkiver. Rapporten kommer på bloggen om en liten stund.

Jeg skriver for øyeblikket på min masteroppgave om forskningsdata. Den har ikke vært omtalt på bloggen enda. Mer kommer…

– Therese